La Fundació Sa Nostra dona 2.000 bosses de cotó reutilitzables i 19 tauletes a la Creu Roja de Balears per contribuir en l’ajuda del servei d’aliments als domicilis i en el projecte “Èxit Escolar”.

Davant la creixent demanda d’aliments i productes d’higiene que estan rebent a la Creu Roja de Balears, “ens veiem en la necessitat de comptar amb un major espai d’emmagatzematge i distribució. A aquests efectes, comptarem amb la cessió d’un espai a Mercapalma i per realitzar el transport dels aliments als domicilis de les persones que així ho requereixin, necessitem disposar de bosses de ràfia o similar”, explica Juana Lozano, coordinadora autonòmica de Creu Roja- Illes Balears.

Des de la Fundació Sa Nostra, el seu president Jaime Canudas afirma que han volgut aportar el seu granet d’arena per ajudar els més necessitats, com també col·laborar en el projecte “Èxit Escolar’ de la Creu Roja de Balears, que necessitaven tauletes amb connexió SIM per a algunes llars que no disposen de Wifi. “Hem comprat 19 tauletes perquè en aquestes llars els nins i nines puguin seguir les sessions programades des de l’esmentat projecte, i puguin accedir a les plataformes on els seus col·legis pengen les tasques curriculars”, explica Jaime Canudas.

Cal recordar que la Fundació Sa Nostra ofereix serveis relacionats amb l’acció social, a través de projectes que donen suport als col·lectius més vulnerables de la societat i més necessitats; amb l’educació, fomentant accions de formació i estudis, d’àmbit professional i empresarial; amb la cultura, a través de la programació de tot tipus d’esdeveniments (exposicions, cicles de cinema, conferències…), i amb medi ambient, amb el desenvolupament de programes educatius adreçats a la seva sostenibilitat i conservació.