Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Fundació Sa Nostra Caixa de Balears, com a Responsable del Tractament, li informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta política de privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. CONTACTE

Denominació social: Fundació Sa Nostra Caixa de Balears
Nom comercial: Fundació Sa Nostra
CIF: G07013154
Domicili: Concepció, 12, 07012 Palma
e-mail: fundacio@fundaciosanostra.es

3. PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

Legalitat: només recopilarem les seves dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
Minimització de dades: limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Limitació de la finalitat: només recollirem les seves dades personals per a les finalitats declarades i només segons els seus desitjos.
Precisió: mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.
Seguretat de les dades: apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
Accés i rectificació: disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
Conservació: conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre sigui necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Les transferències internacionals: quan s’escaigui que les seves dades hagin de ser transferides fora de la UE / EEE es protegiran adequadament.
Tercers: l’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
Màrqueting directe i galetes: complim la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu.
També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web, segons es descriu en la política de galetes.

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
Enviament de comunicacions.

5. LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

Ens hagi donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
Per requeriment legal.
Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com ara l’enviament d’informació comercial, bé per subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.
Perquè és necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb Fundació Sa Nostra Caixa de Balears, per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’Encarregats de Tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

7. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació que indica l’article 15.1 del RGPD.
Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes, d’acord amb l’article 16 del RGPD.
Suprimir les seves dades personals, d’acord amb l’article 17 del RGPD.
Limitar el tractament de les seves dades personals, d’acord amb l’article 18 del RGPD.
Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, d’acord amb l’article 20 del RGPD.
Oposar-se al tractament de les seves dades personals, d’acord amb l’article 21 del RGPD.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a fundacio@fundaciosanostra.es.

També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

8. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això passi, l’avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.