Acció Social

Donem suport a projectes en favor de la inclusió, l’ocupació, la igualtat d’oportunitats, l’autonomia i la integració de col·lectius i persones en dificultat.

Prestem l’atenció a la infància, tercera edat, marginats i, en general, als sectors més necessitats de la societat, pel que fa sobretot a aspectes assistencials i educatius.

Notícies Acció Social