Som una entitat independent sense ànim de lucre que treballa per millorar la vida dels ciutadans a través de projectes socials, educatius, culturals i de medi ambient.

La nostra Fundació podrà realitzar totes les accions de caràcter beneficosocial que consideri oportunes, en el marc del seu objectiu social, per si mateixa o mitjançant tercers, i podrà cedir o col·laborar, fins i tot amb altres fundacions, en totes les accions que siguin conformes als seus fins estatutaris.

Acció Social

Donem suport a projectes en favor de la inclusió, l’ocupació, la igualtat d’oportunitats, l’autonomia i la integració.

Educació

Donem suport a la formació professional i empresarial, mitjançant el foment d’accions de formació i estudis.

Cultura

Promovem la cultura a través de la programació d’exposicions, cicles de cinema i música en els nostres centres.

Medi Ambient

Fomentem la sostenibilitat i la conservació del medi ambient, tant a nivell institucional com a través de la nostra convocatòria.

Esdeveniments