Qui som?

Una Fundació que porta a terme accions de caràcter social, educatiu, cultural i mediambiental amb un clar objectiu social.

La Fundació Caixa de Balears resulta del procés de transformació de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, fundada el 18 de març de 1882, realitzat en compliment del que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries. La Fundació Caixa de Balears fou aprovada per l’Assemblea General de SA NOSTRA en la seva darrera sessió de 2 de desembre de 2014.

La Fundació és de caràcter privat, de durada indefinida, sense ànim de lucre i d’interès general. Destaca pel seu principal interès de caràcter social.

El nostre primer objectiu és el de mantenir, continuar i desenvolupar l’obra social de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears.

Podem realitzar totes les accions de caràcter social, educatiu, cultural i mediambiental que considerem oportunes, en el marc del nostre objecte social.

Totes les persones físiques i jurídiques en poden ser beneficiàries. El Patronat, utilitzant criteris d’imparcialitat i no-discriminació, prioritzarà els col·lectius més necessitats.

El 22 de gener de 2015 es va constituir el Patronat de la Fundació Caixa de Balears que es va reunir per primera vegada en el Centre de Cultura de Sa Nostra (carrer de la Concepció, 12 de Palma), seu de la nova Fundació.