Fons Artístic

Un dels fonaments clau de la Fundació Sa Nostra és la tasca cultural de vocació pública i educativa que es du a terme, en tota la seva llarga trajectòria, a través de la seva col·lecció d’art, en la qual podem trobar un fons patrimonial de gran valor. Difondre’l, donar-lo a conèixer, posar-lo a l’abast de la ciutadania a partir de diversitat de mitjans perquè el coneguem, és el nostre objectiu principal.

La col·lecció de la Fundació Sa Nostra inclou 434 obres en diferents llenguatges artístics, com la pintura, la fotografia, el dibuix, l’obra gràfica i l’escultura. Les primeres daten del segle XIX i de principis del segle XX, però el gran gruix pertany a la segona meitat del segle XX. Un llegat que comprèn, gràcies als anys de trajectòria de l’Entitat, obres de reconeguts artistes d’àmbit local, estatal i internacional. El més destacat del Fons és la importància i el reconeixement que es dona dels artistes relacionats amb les Illes, i que esdevé un testimoni clau, únic i representatiu en el desenvolupament del patrimoni de la nostra cultura.

Cal ressaltar que a la col·lecció s’inclouen  vuit obres que van ser declarades Béns d’Interès Cultural l’any 2016 pel Departament de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca. Es tracta d’obres dels artistes: Antoni Fuster Forteza, Antoni Gelabert Massot, Joan Fuster Bonnín, Ricard Anckermann, Gaspar Terrassa, Bartomeu Sureda Miserol, Herman Bruck i Marius Michel.

Formen part de la col·lecció obres d’artistes de renom d’àmbit estatal i internacional, com Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Jaume Plensa, Kenneth Noland, Andy Warhol o Robert Motherwell, entre d’altres. D’altra banda, la major part de les creacions són de reconeguts artistes de les nostres Illes o que d’alguna manera hi han estat vinculats: ressalten Joan Miró, Juli Ramis, Aligi Sassu, Toni Catany, Jim Bird, Rich Miller, Jaume Pinya, Guillem Nadal, Ramon Canet, Rafa Forteza, Pep Coll, Alicia Llabrés, Ñaco Fabré, Miguel Ángel Campano o Miquel Barceló, entre d’altres.

L’apropament a la col·lecció com a fons d’interès públic i social s’ha dut i es du a terme al llarg dels anys, a través d’exposicions pròpies per totes les Illes i per fora.  Així mateix, hi són presents obres d’altres col·leccions institucionals (préstecs, dipòsits, col·laboracions en institucions artístiques significatives, com el Museu de Mallorca, Es Baluard, entre d’altres). Paral·lelament s’ha dut a terme l’edició de catàlegs; d’aquesta manera, s’ha creat un fons bibliogràfic únic amb l’aportació d’articles d’investigadors i professionals destacats, i alhora  s’han dut i es duen a terme diverses activitats de caire divulgatiu i educatiu sobre la col·lecció.

Per a la sol·licitud de préstecs i dipòsits, i per a la petició d’ús de les imatges (algunes no es poden reproduir a causa dels drets d’autor), poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica: fundacio@fundaciosanostra.es

* La còpia de qualsevol material d’aquesta web està protegida, a excepció que es realitzi amb finalitats no comercials, educatives o per a ús personal. Les imatges de la col·lecció no es poden utilitzar per a publicacions, ni fer-ne ús comercial sense autorització prèvia de l’Entitat.