Cultura

Promovem la cultura a través de la programació d’exposicions, cicles de cinema i música en els nostres centres. Col·loquis, presentacions de llibres, conferències … també tenen cabuda en els nostres espais.

També realitzem accions en defensa del patrimoni i, molt concretament, vetllem pel manteniment del nostre patrimoni historicoartístic, com també de la nostra documentació institucional.

Notícies Cultura