Del 7 de setembre al 29 de setembre es poden presentar els projectes mediambientals

CaixaBank i la Fundació Sa Nostra llancen la “Convocatòria de Medi ambient 2022” amb un import de 100.000 euros per donar suport a iniciatives i projectes dirigits a la millora del patrimoni natural, a través de la protecció de la biodiversitat, la innovació ambiental, l’economia circular i el desenvolupament rural.

La convocatòria s’adreça a entitats sense ànim de lucre i en els estatuts de les quals es reculli la protecció de la naturalesa i el medi ambient o el desenvolupament rural.

Els projectes presentats s’han d’emmarcar en alguna de les tipologies següents: biodiversitat, economia circular, innovació ambiental o repte demogràfic.

Els projectes s’hauran d’executar abans del 30 de setembre del 2023 i es recolzarà els projectes amb una dotació econòmica entre 5.000 i 20.000 euros. L’import de les ajudes no podrà superar el 80% del cost total del projecte.

Les entitats sol·licitants es podran registrar a través de la pàgina web de CaixaBank i de Fundació Sa Nostra on podran presentar la seva sol·licitud de manera en línia. El termini de presentació de projectes s’obre el dimecres 7 de setembre i acaba el 29 de setembre.

Aquesta convocatòria s’emmarca dins de l’acord de col·laboració entre CaixaBank i la Fundació Sa Nostra com a part del compromís que mantenen amb les entitats que lluiten contra el canvi climàtic.

Per a participar-hi, les entitats hauran de registrar-se prèviament donant-se d’alta en la nova edició 2022 a través del següent formulari web: