Les entitats han estat seleccionades en el marc de la ‘Convocatòria de Medi ambient 2022’ llançada a nivell nacional i dotada amb un milió d’euros.

La convocatòria, a la qual s’han presentat un total de 165 iniciatives, té per objectiu donar suport a projectes encaminats a la millora del patrimoni natural, a través de la protecció de la biodiversitat, la innovació ambiental, l’economia circular i el desenvolupament rural.

CaixaBank i Fundació Sa Nostra han seleccionat nou projectes mediambientals a Balears en el marc de la ‘Convocatòria de Medi Ambient 2022’ llançada a nivell nacional i dotada amb un milió deuros.

A aquesta edició s’han presentat un total de 165 iniciatives que tenen per objectiu donar suport projectes encaminats a la millora del patrimoni natural, a través de la protecció de la biodiversitat, innovació ambiental, economia circular i desenvolupament rural.


Les iniciatives beneficiàries de la convocatòria han estat:

Fundació per a la Conservació d’Eivissa i Formentera per promoure la creació de santuaris per a sargantanes pitiüses, amenaçades per serps no autòctones, a jardins d’hotels on puguin tenir un lloc segur i apte per reproduir-se.

Fundació per a la Preservació de Menorca pel seu projecte ‘PescArt Menorca’ d’economia circular que transforma xarxes de pesca rebutjades en nous productes artesans, amb una clara vocació de protecció ambiental i integració social.

Fundació Save The Med per a la implementació de la certificació Plastic Free Balearics al sector hoteler per reduir l’ús de productes plàstics d’un sol ús incorporant processos amb menor impacte ambiental.

Fundació Vida Silvestre Mediterrània per consolidar la recuperació del bosc d’alzinar i del cultiu tradicional de l’oliverar a la reserva biològica d’Ariant, ecosistema mediterrani afectat per un incendi.

Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa pel projecte ‘Descobrim el litoral de les Illes Balears” que consisteix a involucrar la població escolar de Balears en un programa de ciència ciutadana i de descobriment dels ecosistemes litorals forestals.

Cayume Associació pel seu projecte ‘RADULA’ que desenvolupa un estudi genètic per a la conservació de la ratlla aspra, espècie endèmica mediterrània, per afavorir-ne la conservació i la sostenibilitat dels ecosistemes marins.

Associació per a la Defensa del Port de Pollença pel projecte ‘Recuperació i Eco-Sostenibilitat de la Badia de Pollença’ que completa un diagnòstic de situació i context de la Badia i planteja solucions multidisciplinàries i vies de finançament.

Fundació Deixalles pel projecte ‘Mobles que Xerren’, un taller d’upcycling de mobles que incorporaran un codi QR per conèixer la seva història i, alhora, dos persones faran el seu itinerari d’inserció sociolaboral.

Fundació Jardí Botànic de Sóller-Museu Balear de Ciències Naturals per la conservació de les espècies prioritàries dels aiguamolls, bases temporals i vegetació autòctona comofítica de les Illes Balears tant en forma de planta viva com de banc de germoplasma.

A la convocatòria s’han pogut presentar entitats privades, sense ànim de lucre i amb una antiguitat mínima d’un any i la seu del qual estigui a les illes. Les iniciatives s’han emmarcat en alguna de les següents tipologies:

Biodiversitat: projectes que fomentin la conservació, el restabliment i el ús sostenible dels ecosistemes (terrestres, marins i d’aigua dolça), així com la posada en valor dels serveis que proporcionen. En particular, es tracta de projectes que fomentin la conservació dels boscos, els aiguamolls, les muntanyes, els terres, o la fauna amenaçada o en perill.

Economia circular. Projectes que ajudin a reduir i reciclar residus, amb esment especial als plàstics.
Innovació ambiental. Projectes que proposin innovació tecnològica (procediments, tècniques, sistemes o productes nous o modificats que resulten útils per reduir o evitar el dany ambiental).

Repte demogràfic vinculat a limpacte ambiental. Projectes que impliquin lluita contra la despoblació, el desenvolupament rural i que, alhora, tinguin un component de protecció ambiental o dimpacte ambiental positiu.

El compromís social de CaixaBank és també un compromís amb el medi ambient i amb la transició a una economia baixa en carboni. L’entitat gestiona la seva activitat diària en el marc d’aquest compromís, respectant l’entorn i les persones, i en destina una part del pressupost a desenvolupar estratègies climàtiques a llarg termini.

Sobre Acció Social CaixaBank

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. L’entitat referent en banca sostenible, manté una actitud de servei envers els seus clients i tota la societat en general.

L’impuls d’iniciatives d’acció social i el foment del voluntariat corporatiu són una manera de contribuir a donar resposta als reptes que demana la societat, alhora que, a mitjançant l’activitat financera, l’entitat ofereix serveis i solucions per a tot tipus de persones.

L’estratègia d’Acció Social se centra a fomentar accions en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, així com altres aliances que s’impulsen de manera directa des de CaixaBank. Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank, la més gran d’Espanya, amb presència a 2.234 municipis, pot donar suport a la Fundació “la Caixa” a detecció de necessitats d’entitats socials locals.

L’actuació sostenible de CaixaBank ha estat reconeguda pels organismes principals internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de sostenibilitat. L’organització internacional CDP, per part seva, la considera com a empresa líder contra el canvi climàtic.